Twój login:
Twoje hasło:
Rejestr choroby Leśniowskiego-Crohna

Statystyka rejestru:
Liczba zarejestrowanych Ośrodków:  88
Liczba pacjentów w rejestrze:  4569
Ośrodek
Pacjentów
 
Klinika Gastroenterologii Instytut Onkologii
Ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa
285
 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
Ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa
167
 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Poradnia Gastroenterologiczna
Kielce
0
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet M.Kopernika Collegium Medicum
ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz
189
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii AM
Ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin
134
 
Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego Szpital Kliniczny Nr 1
Ul. Kopcińskiego 22 90-153 Łódź
160
 
Oddział Gastroenterologii i Hematologii Szpitala Wojewódzkiego
Ul. Kośnego 53 45-372 Opole
29
 
Oddział Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii Szpital Wojewódzki Nr 2
Ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów
144
 
Klinka Gastoenterologi i Chorób Wew. Uniwersytet Medyczny Białystok
Ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 a 15-276 Białystok
62
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii ŚAM
Ul. Medyków 14 40-752 Katowice
0
 
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Radomska 35 27-200 Starachowice
2
 
Katedra i Klinika Gastroenterologii Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych AM im. K. Marcinkowskiego
Ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań
177
 
Klinika Gastroenterologii PAM
Ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin
91
 
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5
ul. Pl. Hallera 1 90-647 Łódź
154
 
Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum UJ
ul. Śniadeckich 10 31-531 Kraków
85
 
Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia Wojewódzki Szpital Bródnowski
Ul. Kondratowicza 8 Warszawa
3
 
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AMG
ul. Dębinki 7 80-211 Gdańsk
207
 
Oddział Gastroenterologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn
162
 
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa
302
 
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 85-094 Bydgoszcz
53
 
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych AM
Ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań
53
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Żywienia AM
ul. Banacha 1 a 02-907 Warszawa
63
 
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego
ul. Medyków 14 40-752 Katowice
14
 
Poradnia Gastroenterologiczna Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku
ul. Jana Pawła II 80-462 Gdańsk
19
 
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Zywienia Dzieci GUM
ul. Nowe ogrody 1/6 80-803 Gdańsk
59
 
Przychodnia Lekarska "Nowy Chełm" Sp. z o.o. Oddział Dzienny Gastroenterologiczny - Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Przewodu Pokarmowego
Sopot
7
 
Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" - Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologiczny
ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica
2
 
Oddział Gastrologiczno-Internistyczny SPWSZ
ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin
66
 
Wojewódzki Szpital Zespolony - I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym
ul. Królewiecka 146 82-300 Elbląg
6
 
Kliniczny Oddział Gastroenerologiczny Kliniki Chorób Wewnętrznych - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Weigla 5 50-981 Wrocław
10
 
Oddział Schorzeń Metabolicznych i Przewodu Pokarmowego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa
15
 
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia.
ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
157
 
III Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii SPZOZ Woj. Szp. Zesp. im. J. Śniadeckiego
ul. Marii Curie Skłodowskiej 25 15-950 Białystok
50
 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki
86
 
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Oddział Chorób Wewnętrznych Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
ul. Piechowskiego 36 83-400 Kościerzyna
6
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Poradnia Gastroenterologiczna
ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn
0
 
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwojowych Wieku Dziecięcego Śląska Akademia Medyczna
ul. Pl. Traugutta 2 41-800 Zabrze
33
 
Klinika Chorób Metabolicznych Instytut Żywności i Żywienia Oddz. Gastroenterologiczny Wojewódzki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa
91
 
Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Oddział Gastroenterologii
ul. Monte Cassino 18 37-700 Przemyśl
0
 
Szpital Miejski w Płocku, Oddz. Chorób Wewnętrznych z Poradnią Gastroenterologiczną
ul.Kościuszki 28 Płock
4
 
Oddział Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
Al. Kraśnicka 100 20-718 Lublin
37
 
Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej SPSK Akademii Medycznej w Gdańsku Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych
Powstania Styczniowego 9B 81-519 Gdynia
6
 
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital MSWiA w Krakowie
Kronikarza Galla 25 30-053 Kraków
2
 
III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu JagiellońskiegoSzpital Miejski Specjalistyczny im G. Narutowicza
ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków
60
 
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego
Cegłowska 80 01-809 Warszawa
21
 
Poradnia Gastroenterologiczna SPZPS we Włocławku
Szpitalna 6a 87-800 Włocławek
12
 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Plac Hallera 1 90-647 Łódź
40
 
Samodzielny Zespół Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce
Osrołęka
12
 
Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, Zakład Endoskopii
Romanowskiej 2 85-795 Bydgoszcz
7
 
Szpital Specjalistyczny EuroMedicare Oddział Gatroenterologii
ul. Pliczycka 144-148 54-144 Wrocław
1
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego
ul. Czerniakowska 231 00-416 Warszawa
8
 
Klinika Pediatrii ŚAM Oddział Gastroenterologii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
ul. Medyków 15 40-752 Katowice
75
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMED" s.c. Poradnia Gastrologiczna
ul. Kochanowskiego 2 33-300 Nowy Sącz
6
 
Klinika Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚAM
ul. Batorego 15 Bytom
7
 
Poradnia Gastrologiczna SP ZOZ Słupca
62-400 Słupca
8
 
SPZOZ w Krasnystawie Oddział Chorób Wewnętrznych i Intensywnej OPieki Kardiologicznej
ul. Głowackiego 3 22-300 Krasnystaw
3
 
II Katedra Chirurgii UJ Collegium Medicum
ul. Kopernika 21 31-501 Kraków
0
 
7 Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 117 80-305 Gdańsk
8
 
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AM w Gdańsku
ul. Dębinki 7 80-211 Gdańsk
1
 
Instytut Centrum Zdrowia Dziecka Matki i Polki Klinika Gastroenterologii
ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź
42
 
ZOZ MSWiA Oddział Gastrologiczny z Pracownią Endoskopową
Fabryczna 27 15-471 Białystok
0
 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Gastroenterologii Kliniki Chorób Wewnętrznych
ul. Powstańców Warszawy 5 05-915 Bydgoszcz
8
 
Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu
Batotego 15 41-902 Bytom
0
 
Szpital Wojewódzki Oddział Gastroenterologii
Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała
21
 
WSS nr 5 im. Św. Barbary Oddział Gastroenterologii
Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec
6
 
Prywatny Specjalistyczny Gabinet Gastrologiczny
Przecznica 3 25-513 Kielce
30
 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii
Wrocławska 1-3 30-901 Kraków
0
 
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
M. Skłodowskiej-Curie 50/52 90-369 Wrocława
82
 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego Oddział Gastroenterologiczny
Szpitalna 6 86-300 Grudziądz
5
 
Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze Oddział Chorób Wewnętrznych
Zyty 26 65-046 Zielona Góra
0
 
Poradnia Endoskopowa
Nieszawska 87-600 Lipno
0
 
Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
43
 
Pracownia Endoskopowa- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19 Płock
0
 
Oddział Wewnetrzny Szpital MSWiA w Kielcach
ul. Wojska Polskiego 49/17 Kielce
4
 
SSPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą, Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii w Szczecinie
ul. Wojciecha 7 70-410 Szczecin
65
 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Oddział Chorób Wewnętrznych
Krosno 38-400 Krosno
18
 
Miejska Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Gastrologiczna
Toruń 87-100 Toruń
0
 
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Akademicki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
360
 
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kilecach
Grunwaldzka 45 25-735 Kielce
0
 
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Przybyszewskiego 19 60-355 Poznań
4
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach
Langiewicza 2 25-381 Kielce
10
 
Odział Gastrologiczny VII wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5 Wrocław
98
 
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
ul Sporna 36/50 01-738 ŁÓDŹ
5
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im.św. Barbary w Sosnowcu. Odział Gastroenterologii
Plac Medyków 1 41-200 Sosnowiec
0
 
Szpital Specjalistyczny Odział Chorób Wewnętrznych z Pododz. Diabetologicznym i Gastroenterologicznym
ul. Gimnazjalna 41b 26-200 Końskie
0
 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Ciechanów
0
 
Kliniczny Oddział Pediatrii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie
Lwowska 60 35-301 Rzeszów
12
 
Klinika Gastroentenologi i Hepatologii Śląskiego UM w Katowicach Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im Prof. Kornela Gibińskiego
Medyków 14 40-752 Katowice
340