Lista ośrodków referencyjnych

Lp.

Imię i Nazwisko Kierownika Ośrodka Referencyjnego

Adres Ośrodka Referencyjnego

Telefon

1.

Prof. dr hab. Eugeniusz Butruk

Centrum Onkologii- Instytut Klinika Gastroenterologii CMKP

Ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa

(022) 644-01-02

2

Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA

Ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa

(022) 508-12-40

3.

Prof. dr hab. Leszek Paradowski

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 Katedra i Klinika Gastroenterologii AM

ul. Poniatowskiego 2 50-326 Wrocław

(071) 322-99-18

4.

Prof. dr hab. Maciej Świątkowski

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych AM SPW Szpital im. J. Biziela

ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

(052) 371-49-12

5.

Prof. dr hab. Maria Słomka

Katedra i Klinika Gastroenterologii AM

Ul. Jaczewskiego 8 20-954 Lublin

(081)742-54-52

6.

Prof. dr hab. Ewa Małecka- Panas

Klinika Przewodu Pokarmowego Szpital Kliniczny Nr 1

Ul. Kopcińskiego 22 90-153 Łódź

(042) 677-69-50

7.

Lek. med. Danuta Henzler

Szpital Wojewódzki

Ul. Kośnego 53 45-372 Opole

(077) 443-35-36

8.

Lek. med. Jacek Huk

Oddział Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii
Szpital Wojewódzki Nr 2

Ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów

(017) 866-40-00

9.

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

SP SK AMB

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 a
15-276 Białystok

(085) 746-82-34

10.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Katedra i Klinika Gastroenterologii ŚAM

CSK

Ul. Medyków 14 40-752 Katowice

789-44-01

11

Lek. med. Zdzisław Życiński

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Radomska 35
27-200 Starachowice

(041) 275-64-38

12.

Prof. dr hab. Krzysztof Linke

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Człowieka AM

Ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

(061) 867-92-35

13.

Prof. dr hab. Krzysztof Marlicz

Klinika Gastroenterologii

Ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin

(091) 425-32-11

14.

Prof. dr hab. Jan Chojnacki

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

90-647 Łódź ul. Pl. Hallera 1

(042) 639-30-49

15

Prof. Tomasz Mach

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Collegium Medicum UJ
31-531 Kraków ul. Śniadeckich 10

(012) 421-38-91

16.

Prof. dr hab. Mirosław Jarosz

Klinika Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia Wojewódzki Szpital Bródnowski

Ul. Kondratowicza 8 Warszawa

(022) 550-96-77

17.

Prof. dr hab. Marian Smoczyński

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii AMG

80-211 Gdańsk ul. Dębinki 7

(058) 349-25-01

349-25-22

18.

lek. med. Barbara Dąbrowska

Oddział Gastroenterologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

(089) 538-63-56

538-63-63

19.

Prof. dr hab. Jerzy Socha

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa

(022) 815-73-84

20.

Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka- Szaflarska

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii AM

Szpital Kliniczny im. D. Jurasza

Ul. M. Skłodowskiej- Curie 9

85-094 Bydgoszcz

(052) 585-40-00

585-48-50

21.

Prof. dr hab. Wojciech Cichy

IV Klinika Pediatrii AM

Szpital Kliniczny Nr 5

Ul. Szpitalna 27/23

60-572 Poznań

(062) 847-26-85

22

Prof. Ireneusz Krasnodębski

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Żywienia AM

02-907 Warszawa ul. Banacha 1 a

(022) 599-10-00

599-22-57

23

Prof. Paweł Lampe

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego

40-752 Katowice ul. Medyków 14

(032) 789-42-51


  Poleć znajomemu artykuł
email znajomego :